تعریف

نقل و انتقال برند و علامت تجاری: برند مخصوص هر شرکت یا سازمان نیز همانند سایر اموال و اسناد می تواند به سایر اشخاص واگذار گردد. بسیاری از افراد ترجیح می دهند به جای ثبت برند محصولات خود، یک برند آماده و شناخته شده تهیه نمایند.

در واقع با خرید برند و علامت تجاری دیگر نیازی به طی کردن پروسه زمان بر ثبت برند نمی باشد. البته دارندگان برند می توانند به جای انتقال کامل، اجازه استفاده از آن را برای مدت معینی به اشخاص دیگر بدهند.

شرایط

در صورتی که شرایط نقل برند را داشته باشید می توانید نحوه انتقال برند را طی کنید:
 • برای نقل و انتقال علامت تجاری، در ابتداء اطمینان حاصل نمایید که برند مورد نظر به طور قانونی به ثبت رسیده باشد.
 • درصورتی که هر دو طرف نقل و انتقال شخص حقوقی باشد، باید مدارکی ارائه دهند که هویت و حوزه فعالیت آن ها مشخص شده باشد.
 • در زمان نقل و انتقال برند اطمینان حاصل حاصل نمایید که از اعتبار علامت تجاری نگذشته باشد.
 • یکی دیگر از شرایط مهم نقل و انتقال این است که باید طبقه و نوع کالا پس از نقل و انتقال تغییر نکند و به همان صورت قبل باقی بماند.

مدارک مورد نیاز

 • مدارک هویتی مالک قدیمی
 • مدارک هویتی مالک جدید
 • اسناد مربوط به ثبت برند (روزنامه رسمی نوبت اول و دوم ،گواهینامه تصدیق ثبت برند)
 • مجوز فعالیت مالک جدید برند در رابطه با برند ثبت شده واگذار شده
 • شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند و رمز پذیرش اینترنتی
 • سند صلح ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی بعد از اخذ نامه های مربوط به استعلام نقل و انتقال برند
 • جهت نقل و انتقال جبری یا قهری، تمامی مقررات توسط ورثه صورت گیرد و تمامی مدارک ارائه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت رسیده باشد.
 • مندرجات الزامی اظهارنامه نقل و انتقال
 • رسید و فاکتور مربوط به پرداخت تمامی هزینه ها
 • مدارک نماینده قانونی در صورت وجود وکیل یا نماینده

مراحل انجام

 1. هر دو شخص برای تنظیم سند صلح علامت تجاری به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه می نمایند.
 2. دفترخانه از اداره مالکیت صنعتی برای تایید سابقه علامت تجاری استعلام می گیرید.
 3. امضاء سند صلح در دفترخانه اسناد رسمی توسط طرفین
 4. مالک جدید برای ثبت انتقال در دفتر ثبت اداره مالکیت صنعتی، به اداره مراجعه نموده و درخواست کتبی خود به همراه اصل اخرین گواهینامه معتبر علامت تجاری، سند انتقال علامت که به امضاء مالک قبلی و منتقل الیه رسیده باشد، مدارک نماینده قانونی (در صورت وجود وکیل)، رسید مربوط به پرداخت هزینه ها را به اداره تحویل می دهد.
 5. آگهی نقل و انتقال علامت باید در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.

سوالات متداول

 • هزینه اظهارنامه نقل و انتقال برند
 • هزینه دفترخانه بابت سند صلح
 • هزینه روزنامه رسمی بابت نقل و انتقال علامت تجاری
 • هزینه وکالت پرونده و پرداخت حق التمبر وکیل
 • هزینه حق الثبت نقل و انتقال لوگو و برند
 • هزینه های اداره مالکیت معنوی و تحویل تصدیق نقل و انتقال لوگو
فهرست مطالب
مشاوره رایگان