تعریف

شما از زمان ثبت تا دو ماه پس از آن برای تعیین یک مکان اداری وقت دارید زیرا در این بازه زمانی باید برای تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام نمایید و ارائه سند یا اجاره نامه یک مکان اداری از مدارک لازم جهت دریافت کد اقتصادی می باشد.

اما شاید شما به هر دلیلی بعد از ثبت شرکت تصمیم به تغییر آدرس بگیرید و یا اینکه شرکاء و سهامداران شرکت تصمیم بگیرند بنا به دلایلی مرکز اصلی شرکت را تغییر بدهند که این تغییر آدرس ممکن است از یک نقطه شهر به نقطه دیگر همان شهر و یا از یک شهر به شهری دیگر از یک استان و یا از یک استان به استان دیگر صورت بگیرد.

روند کلی

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
 2. رعایت تشریفات دعوت براساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت
 3. در صورتی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد مطابق با ماده 109 قانون تجارت ، هیات نظارت انتخاب شده و اسامی اعضای هیات نظارت در صورت جلسه تنظیم می گردد و آنها باید صورت جلسه را امضا کنند. این صورت جلسه باید تا حداکثر یک ماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع به اداره ثبت شرکت ها داده و ثبت گردد.
 4. اگر تغییر آدرس به هیات مدیره واگذار شده باشد ، هیات مدیره باید با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام کند . اگر این تغییر از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.

مدارک مورد نیاز

 • کلیه مدارک ثبتی شرکت
 • صورت جلسه ی تغییر آدرس تنطیم شده که به امضای سهامداران و یا اعضای هیات مدیره رسیده باشد.
 • کلیه مدارک تغییرات شرکت
 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضا
 • کپی روزنامه رسمی ثبت تاسیس شرکت و ثبت تغییرات شرکت
 • اصل مجوز صادره از سوی مراجع مربوطه در صورتی که شرکت شما در حیطه موضوعات ثبتی باشد.

نکات مهم

 1. حتما صورتجلسه باید روی سربرگ شرکت و با مهر شرکت باشد.
 2. دو نسخه از صورت جلسه تهیه کنید و تمامی امضاها را درج کنید.
 3. همه ی صفحات صورت جلسه باید به امضای تمامی اعضا رسیده باشد.
 4. در شرکت های سهامی خاص برای تغییر آدرس سهامداران باید لیست سهام و میزان آن را در سربرگ شرکت به صورت جداگانه درج و امضاء کنند.
 5. اگر حتی به دلیل مشکل در کد پستی به مشکل برخوردید باز هم برای تغییر کد پستی باید صورت جلسه ای جداگانه تهیه و به امضاء رسانید.
 6. زمانی که میخواهید لیست بیمه پرسنل را رد کنید باید حتما این تغییر آدرس انجام شده باشد و کدپستی و آدرس جدید از سامانه ثبت استعلام شود و معتبر باشد.
 7. شرکت هایی که موضوع شرکت نیاز به مجوز از سازمان خاصی را دارد در صورت تغییر آدرس باید حتما از آن سازمان تایید بگیرند.

سوالات متداول

فهرست مطالب
مشاوره رایگان