تلفن تماس

021-46131580

 • اخبار و مقالات
 • تماس با ما
جستجو
Close this search box.

نقل و انتقال سهام

تعریف

در شرکت های سهامی می توان از نقل و انتقال سهام به عنوان وسیله ای برای خروج شرکا و یا ورود شریک جدید استفاده کرد. در واقع شرکا می توانند در مواقعی که نیاز می بینند با انتقال سهام خود به سهام داران قبلی و یا به شریک کاری جدید از شرکت خارج شوند. برای این نوع نقل و انتقال شرکت ها می توانند قوانینی وضع نمایند و مطابق با آن اقدام کنند. لازم به ذکر است همگی شرایط در نظر گرفته شده باید توسط همه سهام داران به رای رسیده و در اساسنامه شرکت ذکر گردد. اگر برای نقل و انتقال سهام هیچ گونه شرایطی در اساسنامه در نظر گرفته نشده باشد، نقل و انتقال می تواند بدون هیچ محدودیتی و آزادانه انجام پذیرد.

مدارک مورد نیاز

 • ارائه آگهی تاسیس شرکت
 • ارائه روزنامه رسمی آگهی تاسیس
 • ارائه مدارک هویتی سهام داران شامل کپی شناسنامه و کارت ملی
 • ارائه آگهی آخرین تغییرات شرکت

روند کلی

جهت نقل و انتقال سهام مراحلی وجود دارد که اگر رعایت نشود این نقل و انتقال فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. در ادامه با مراحل نقل و انتقال سهام در شرایط مختلف آشنا خواهید شد.
به طور کلی برای نقل و انتقال سهام باید کلیه سهام شرکت مالیات تعلق گرفته را پرداخت کرده باشد و مشکلی از نظر مالیات عقب افتاده نداشته باشد.

الف) مراحل نقل و انتقال سهام اگر قوانینی برای آن در اساسنامه شرکت ذکر نشده باشد

 1. برگزاری جلسه هیات مدیره
 2. تنظیم صورت جلسه رسمی با امضای اعضای هیات مدیره و افراد دو طرف معامله (یعنی انتقال دهنده و پذیرنده سهام).
 3. مدارک هویتی طرفین نقل و انتقال سهام
 4. برگه مفاصا حساب مربوط به نقل و انتقال سهام صادره از سازمان امور مالیاتی کشور
 5. نام کلیه افراد صاحب سهم قبل و پس از انتقال.

ب) مراحل نقل و انتقال سهام اگر قوانینی برای نقل و انتقال در اساسنامه شرکت ذکر شده باشد

 1. برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده و نوشتن صورت جلسه رسمی همراه با امضای هیات مدیره و دو طرفین نقل و انتقال سهام.
 2. ارائه مدارک هویتی دو طرفین انتقال.
 3. دریافت و ارائه برگ مفاصا حساب مالیاتی نقل و انتقال از اداره امور مالیاتی.
 4. فهرست همه سهام داران قبل و بعد از انتقال سهام

سوالات متداول

خیر. نیازی به خروج فرد سهام دار نیست.
بستگی به نوع قالب شرکت متفاوت است.
فهرست مطالب