تعریف

تمامی شرکت ها در صورتی که کارکردی داشته باشند جهت مشخص نمودن عملکرد مالی خود موظف به تکمیل این دفاتر هستند،عدم اخذ،تکمیل و ارایه این دفاتر باعث علی الراس شدن شرکت خواهد شد.

در صورتی که شرکت فعالیتی هم نداشته باشد جهت اعلام عدم فعالیت خود به دارایی، باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت سفید یا خالی به حوزه دارایی شرکت تسلیم نمایند.

علت نامگذاری این دفاتر، به نام دفاتر پلمپ به این دلیل است که کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت پلمپ می شوند.

به هر حال برای دفاتر پلمپ شرکت ها اقداماتی باید انجام بگیرد تا شرکت در ادامه دچار مشکلاتی نشود در این راستا شرکت هایی که فعال بوده اند باید تمامی صورتحساب های مالی خود را مهیا کنند و تحویل اداره ثبت شرکت ها بدهند. هم چنین شرکت هایی که فعالیتی در زمینه مورد نظر خود نداشته اند جهت نشان دادن عدم فعالیت خود دفاتر پلمپ شده خود را خالی تحویل اداره دارایی بدهند.یکی از مهم ترین دلایلی که این روش را به دفاتر پلمپ نام گذاری کرده اند بایگانی پرونده های مربوطه در اداره مالیات و یا ثبت شرکت ها است که پرونده مورد نظر در این ادارات پلمپ می شود.

اما برای دفاتر پلمپ دو اصل از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، این موارد شامل دفتر روزنامه و دفتر کل است که بایستی شخص برای دفاتر پلمپ خود این اطلاعات را داشته باشد. در دفتر روزنامه یک جدول سود و زیان ساده و روزانه گرفته می شود و طبق آن مشخص می گردد که شرکت در طول روز چقدر درآمد داشته است. اما تنها تفاوت دفتر کل در این زمینه به هفتگی بودن میزان سود و زیان شرکت اشاره کرد که این موارد از اهمیت بسیار زیادی برای شرکت ها برخوردار است.

مدارک مورد نیاز

 • کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده (در دفترخانه اسناد رسمی یا توسط وکیل موسسه) تمامی اعضای شرکت
 • اسکن روزنامه رسمی تاسیس
 • اسکن روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • مهر شرکت

زمان اقدام

جهت اخذ دفاتر پلمپ شده هر سال؛ باید سال قبل از آن؛ در واقع پیش از شروع سال مالی جدید؛ اقدام به دریافت دفاتر پلمپ شده نمود. برای مثال برای دریافت دفاتر پلمپ شده سال 1401 تا پایان اسفند سال 1400 باید اقدام نمود؛ مگر اینکه تمامی صفحات دفاتر؛ پیش از پایان سال مالی تمام شوند و نیاز به دفاتر جدید باشد که در اینصورت میتوانند دفاتر جدید اخذ نمایند.

دلایل رد دفاتر

 1. استفاده از دفاتر سال های قبل
 2. ثبت هرگونه اطلاعات غیرواقعی
 3. ثبت نکردن فعالیت های مربوط به شعب یا شعبه شرکت
 4. صفحات بیش از حد سفید گذاشته شده و سفید ماندن تمام صفحات به منظور سوء استفاده
 5. عدم ثبت یک یا چند فعالیت
 6. تراشیدن، پاک کردن، محو کردن و مخدوش کردن مندرجات
 7. درصورتی که دفاتر از پلمپ خارج شده و فاقد یک یا چند برگ باشد

موارد کاربرد

 1. ارایه اظهارنامه مالیاتی
 2. اخذ کارت بازرگانی

سوالات متداول

عدم ارائه دفاتر ، جریمه ای معادل 20% مالیات و در صورت رد دفاتر جریمه ای معادل 10% مالیات منظور خواهد شد.
فهرست مطالب
مشاوره رایگان