تعریف

رتبه بندی شرکت نوعی تعیین صلاحیت برای سنجش کیفیت و کمیت پیمانکاران در ارائه ی خدمات می باشد که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با عنوان گواهب صلاحیت پیمانکاری اتخاذ می شود.

گرید

سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، شرکتها را در پنج شاخه مختلف اعم از پیمانکاری، مشاوره، انبوه سازی، انفورماتیک و طراحی و ساخت EPC رتبه بندی می کند، به این رتبه ها گرید گفته می شود و به فرآیند گرفتن آن اخذ رتبه گفته می باشد.

هدف از رتبه بندی شرکتها، سروسامان بخشیدن به نحوه برگزاری مناقصه های بزرگ است. در حقیقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با رتبه بندی شرکتها، سطح اعتبار و صلاحیت شرکتها را با یک پیمانه یکسان می سنجد و اعلام می کند و از طرف دیگر ارائه گواهی رتبه را لازمه مشارکت در مناقصه های بزرگ دولتی قلمداد کرده است.

بر این اساس نقش افراد سودجو در نحوه برگزاری مناقصه ها کمرنگ می شود و پروژه ها به دست حرفه ای ها می رسند. بنابراین رتبه بندی شرکتها، امری ضروری است. ما در این مقاله قرار است که شرایط تمدید و ارتقا رتبه بندی پیمانکاری و مشاور را بیان کنیم.

انواع رتبه شرکت

 • رتبه بندی پیمانکاری
 • رتبه بندی مشاور
 • انفورماتیک
 • رتبه بندی EPC صنعتی و EPC غیر صنعتی
 • رتبه بندی مدیریت طرح

رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری و مشاور نسبت به بقیه موارد رایجتر هستند. برای شرکت های پیمانکاری رتبه بندی شرکت ها در 11 رشته معرفی شده و در پایه های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تعریف می شود و شرکت های مهندسی مشاور در 3 پایه رتبه بندی می شوند.

شرایط مورد نیاز

نخستین قدم ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها می باشد؛ سپس:

 • حداقل ۲/۳ اعضاء هیئت مدیره شرکت باید لیسانس فنی و مهندسی داشته باشند.

در اعضای هیئت مدیره شرکت باید یکی از دو حالت ذیل برقرار باشد:

 • حالت اول: شرکت دارای یک نیروی مهندس با ۷سال سابقه باشد فقط می تواند در یک رشته تقاضای رتبه دهد .
 • حالت دوم: شرکت دارای دو نیروی مهندس هرکدام با ۳ سال سابقه باشد می تواند در دو رشته مختلف تقاضا دهد.

مدارک مورد نیاز

1. شماره کد اقتصادی
2. کپی واضح اساسنامه
3. آگهی تاسیس
4. روزنامه رسمی
5. هرگونه آگهی تغییرات شرکت
6. کپی شناسنامه ازصفحه اول وآخر(در صورتیکه شناسنامه دارای صفحه توضیحات باشد،کپی صفحه آخر الزامیست)
7. کپی هر دو روی کارت ملی
8. کپی مدرک تحصیلی
9. کپی هر دو روی پایان خدمت
10. عکس 4*3 از اعضاء هیئت مدیره
11. گواهی امضاء از نفر حق امضاءدار شرکت خطاب به امور پیمانکاران
12. هرگونه قرارداد فقط 5 برگ اول
13. مفاصا حساب بیمه از قراردادها
14. مهر شرکت
15. بارگزاری قراداد های انجام شده در سامانه ساجا

اعتبار گواهی‌های صادرشده

رتبه های پیمانکاری صادر شده دارای اعتبار 4 ساله می باشند و دیگر امکان اینکه مثل سالهای قبل که در پایان هر دوره ، حداکثر تا دو مرتبه و هر بار برای مدت شش ماه تمدید می شدند، وجود ندارد و در پایان دوره 4 ساله،شرکت می بایست مطابق شرایط جدید اقدام به اخذ رتبه نماید.

مزایا رتبه‌بندی

 • یکی از شرایط مهم جهت عقد قرارداد با شرکت ها و سازمانهای دولتی،داشتن رتبه می باشد در غیراینصورت هیچگونه همکاری از سوی سازمانهای دولتی صورت نمی گیرد.
 • شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات و مزایدات باید دارای گواهی نامه ی تعیین صلاحیت پیمانکاری باشند
 • سرمایه گذاران با توجه بهرتبه و توانایی مالی و تجربه کاری شرکت میتوانند مناسبترین شرکت را جهت اجرای پروژه خود انتخاب کنند

سوالات متداول

فعالیت شرکت های پیمانکاری در غالب قراردادهای اجرایی در زمینه ی ساخت و نظارت بر پیمانکار می باشد اما شرکت های مشاور در زمینه ی طراحی و نظارت بر ساخت فعالیت می کنند و واسطه ی پیمانکار و کارفرما هستند.

شما اولین قدم اگر گرید پیمانکاری بخواهید باید از گرید 5 اقدام کنید و اگر گرید مشاوره ای بخواهید از گرید 3 باید اقدام کنید. گرید 1 بهترین رتبه در بین گرید هاست که در مزایده مناقصه ها بالاترین رتبه را دارد. قدم بعدی اینه که حداقل ۲/۳ اعضاء هیئت مدیره شرکت باید لیسانس فنی و مهندسی داشته باشند.

در اعضای هیئت مدیره شرکت باید یکی از دو حالت ذیل برقرار باشد :
حالت اول: شرکت دارای یک نیروی مهندس با ۷سال سابقه باشد فقط می‌تواند در یک رشته تقاضای رتبه دهد.
حالت دوم: شرکت دارای دو نیروی مهندس هرکدام با ۳ سال سابقه باشد می تواند در دو رشته مختلف تقاضا دهد.

فهرست مطالب
مشاوره رایگان