تلفن تماس

021-46131580

 • اخبار و مقالات
 • تماس با ما
جستجو
Close this search box.

تعریف

مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی، تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی (برطبق ماده 584 قانون تجارت و آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب 1337) و بر اساس شرایط مندرج در این ضوابط به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی، افراد واجدشرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل
می دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تأسیس، نظارت بر فعالیتها و انحلال آنها را صادر می کند.

ماده 2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر طبق مقررات و شرایط مندرج در این ضوابط پس از بررسی صلاحیت مؤسس یا مؤسسان و مدیر یا مدیران مسئول و با توجه به اهداف و موضوعات فرهنگی مندرج در اساسنامة انها که مصادیق و قلمرو آن حسب مورد از سوی وزارتخانه مشخص خواهد شد، نسبت به صدور مجوز تأسیس تصمیم خواهد گرفت.

ماده 3- تأسیس مراکز فرهنگی اقلیتهای دینی رسمی کشور در محدودة امور فرهنگی آن اقلیت نیز منوط به اخذ مجوز طبق این ضوابط است.

ماده4- تأسیس مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط از طرف سفارتخانه های کشورهای خارجی و سازمانهای آزادیبخش یا اشخاص غیر ایرانی با رعایت قوانین راجع به خارجیان مقیم ایران و تأیید وزارت امور خارجه طبق آیین نامه‌ای خواهید بود که به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد.

ماده5- اهداف فرهنگی مصرّح در اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الهام بخش فعالیتها و هدفهای
پیش بینی شده در اساسنامة مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی است و این قبیل مراکز باید در اساسنامة تنظیمی به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و ضوابط فرهنگی ملزم شوند و فعالیت آنها منافاتی با مبانی فرهنگ عمومی نداشته باشد.

شرایط اخذ جواز

مؤسس یا مؤسسان و مدیر مسئول تشکیلات فرهنگی موضوع ماده 1 باید واجد این شرایط باشند:

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذی‌ربط و برخورداری از حسن شهرت
 3. محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر
 4. دارا بودن 27 سال سن.
 5. انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم
 6. داشتن امکانات کافی مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  فهرست مدارک مورد تایید وزارت علوم
 7. داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی‌ربط
 8. صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع (برای تقاضای مراکز تک منظوره)
 9. داشتن 6 ماه سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره ( برای متقاضی مراکز چند منظوره)

ماده 7) کارگزاران نظام گذشته اعم از: نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری، رؤسای سازمانهای دولتی، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضا ساواک، رؤسای حزب رستاخیز در تهران و مراکز شهرستانها و استانها و وابستگان رژیم سابق که در فاصله زمانی 15 خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در آن مشاغل بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو، تلویزیون یا سخنرانی در اجتماعات، خدمتگزاران تبلیغاتی نظام گذشته بوده‌اند و همچنین توطئه گران و اقدام کنندگان علیه اسلام و جمهری اسلامی ایران از تأسیس مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط محرومند.
ماده 8) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مصاحبه‌ها و بررسیهای لازم و کافی ظرف مدت یک ماه دربارة تأیید صلاحیت یا عدم پذیرش تقاضا اعلام نظر خواهد نمود و در صورت اعلام موافقت اصولی با تقاضا، مؤسس یا مؤسسان موظفند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام نسبت به ارائه اساسنامه و تحقق شرایط مندرج در آن که در این ضوابط به آن تصریح شده اقدام نمایند.
ماده 9) مؤسس یا مؤسسان در قبال سیاستهای فرهنگی و خط مشی کلی و مدیر مسئول در قبال فعالیتها و امور اجرایی مرکز فرهنگی مسئولند و وظایف و مسئولیتهای هر یک باید به تفکیک اساسنامة پیشنهادی منظور شود.

حوزه‌های زیر نظر ارشاد

 • حوزه سینمایی
 • حوزه فرهنگی
 • حوزه هنری
 • بنیاد ملی بازیهای رایانه ای
 • هیات رسیدگی به مراکز فرهنگی
 • حوزه رسانه های دیجیتال
 • حوزه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد
 • حوزه قرآنی

سوالات متداول

بله یک سری از موضوع فعالیت ها نیاز به امتحان دارند.
بله یکی از مدارک مورد نیاز گواهی عدم سوء پیشینه میباشد.
فهرست مطالب