مدارک مورد نیاز

 1. تکمیل فرم تقاضانامه در سامانه
 2. اسکن تصویر صفحات اول و دوم
 3. شناسنامه و کارت ملی
 4. اسکن تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
  تبصره: آقایان درصورت نداشتن مدارک وظیفه عمومی ملزم به ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل دانشگاهی می باشند.
 5. اسکن عکس 4×3 مربوط به سال جاری
 6. اسکن تصویرآخرین مدرک تحصیلی و یا مدرک درجه هنری و یا گواهی مهارت .
  تبصره: گواهی مهارت شامل گواهینامه های مهارتی رسمی است که از مراجع ذیربط دولتی و بخش خصوصی صادر گردیده ویا تایید استادکار شناخته شده می باشد.
 7. اسکن تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا (درصورت داشتن سابقه فعالیت تولید)
 8. اسکن تصویر سند مالکیت و بنچاق یا اجاره نامه معتبر به نام شخصیت حقیقی ( ارائه اصل مستندات درزمان بازدید الزامی است )
  تبصره: صدور مجوز در فضای خانگی برای متقاضی که مالکیت یا اجاره نامه معتبر بنام همسر یا ولی آنها صادر شده باشد با ارائه شناسنامه ، مستندات و رضایت نامه مکتوب ازشخص مزبور بلامانع است.
 9. اسکن تعهد نامه عدم اشتغال
مجوز پروانه تولید کارگاهی:
 1. تکمیل فرم درخواست درسامانه
 2. اسکن تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
 3. اسکن تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برای آقایان)
 4. اسکن عکس 4×3 مربوط به سال جاری
 5. اسکن تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا
 6. استرداد جواز تاسیس برای متقاضی پروانه تولیدکارگاهی بدون سابقه تولید قبلی الزامی است.
 7. اسکن تصویر سند مالکیت و بنچاق یا اجاره نامه معتبر به نام متقاضی
 8. اسکن تعهد نامه عدم اشتغال
 9. اسکن آخرین مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه شاغلین درکارگاه برای متقاضی دارای سابقه تولید قبلی الزامی است
 10. اسکن تصویر اساسنامه شرکت (شخصیت حقوقی)
 11. اسکن تصویر روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات (شخصیت حقوقی)
 12. اسکن تصویرگزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی )
جواز تاسیس:‌
 1. تکمیل فرم درخواست درسامانه
 2. اسکن تصویر تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی
 3. اسکن تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت دایم ( برای آقایان )
 4. اسکن عکس 4×3 مربوط به سال جاری
 5. اسکن تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر به نام متقاضی
 6. اسکن تصویر اساسنامه شرکت (‌شخصیت حقوقی )
 7. اسکن تصویر روزنامه رسمی و آخرین تغییرات (شخصیت حقوقی)
 8. اسکن تصویرگزارش حسابرسی سالانه شرکت (شخصیت حقوقی)

سوالات متداول

در صورت تکمیل مدارک و نداشتن مشکلات حقوقی، 30 روز برای موافقت اصولی و 45 روز برای مجوز ایجاد خواهد بود.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایه‌گذاری در طرح‌های گردشگری می‌توانند با ارائه مدارک مجوزهای لازم را اخذ نمایند.
بهره مندی از مزایای محاسبه بر اساس تعرفه های صنعتی برای آب، برق، گاز مصرفی و بخشودگی های مالیاتی و تسهیلات بانکی برای ایجاد و توسعه تاسیسات گردشگری
فهرست مطالب
مشاوره رایگان